Farlig godsmerking

  Vi har Nordens største lager av varseletiketter og godkjente etiketter for merking av farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og ICAO. Vi sender 95 % av alle bestillinger innen 48 timer, og derfor har du vanligvis etikettene 3–5 dager senere. Når du kjøper fra oss, trenger du ikke betale direkte. En faktura blir sendt til deg, og denne skal betales innen 30 dager. Av sikkerhetsmessige grunner trenger du altså ikke betale noe før du får etikettene levert.

  Våre mest populære etiketter for transport av farlig gods er fareseddel Brannfarlige væsker klasse 3, Etsende stoffer klasse 8, Miljøskadelige stoffer og det nye merket Begrenset mengde.

  Her kan du også kjøpe nye varseletiketter med faresymboler i henhold til GHS og CLP

  Etiketter ifølge gjeldende regelverk

  Åndedrettsvern mikropartikler / 20 stk
  FILTRERENDE HALVMASKE FOR BESKYTTELSE MOT COVID-19Beskyttelsesklasse: FFP2 CE-merking: CE 0200 – COVID-19 Opprinnelsesland: Sør-Korea Varemerke:…
  485 NOK
  Klasse 9 - Fareseddel
  Farlig gods Forskjellige farlige stoffer og gjenstander Art.Nr.: 10-900 Antall: 500 varselmerke på rull Dimensjon:…
  656,25 NOK
  Klasse 6.2 - Fareseddel
  Farlig gods Infeksjonsfremmende stoffer Art.Nr.: 10-620 Antall: 500 varselmerke på rull Dimensjon: : 10x10 cm…
  656,25 NOK
  Klasse 3 - Fareseddel
  Farlig gods merke Brannfarlige væsker Art.Nr.: 10-300 Antall: 500 varselmerke på rull Dimensjon: : 10x10…
  656,25 NOK