Søk:
På svenska   

Fakta om farlig gods

Forskrift om landtransport av farlig gods:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-04-01-384

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

http://www.dsb.no/

 

 

Finner du ikke etiketten du ønsker å kjøpe?  Ta gjerne kontakt med oss på telefon: +46 (0)42-442 26 40 eller e-mail: info@farosymbolernorden.se

Vårt mål er å bli Nordens ledende leverandør av både etiketter for farlig gods samt spesialtilpassede varseletiketter som oppfyller gjeldende regelverk.