Søk:
På svenska   

Faresymboler

Alle farlige kjemiske produkter skal være tydelig merket med en fareetikett og faresymbol (farepiktogram) samt risiko- og sikkerhetsinformasjon. Merkingen skal gi informasjon om skader som kan oppstå under bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to parallelle systemer for merking. På sikt skal den nye merkingen med rød ramme gjelde over hele verden.

Nye faresymboler

GHS/CLP er et system for klassifisering og merking av kjemikalier.
Hvilke endringer innebærer GHS- og CLP-merkingen?
•    nye faresymboler
•    nye fareklasser
•    ny klassifisering av stoffer
•    ny merking
•    endrede regler for sikkerhetsdatablad
•    endringer av faretermer
 

Etiketter for merking av kjemikalier i henhold til GHS og CLP

EKSPLOSJONSFARLIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
EKSPLOSJONSFARLIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
EKSPLOSJONSFARLIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
BRANNFARLIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
BRANNFARLIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
BRANNFARLIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
OKSYDERENDE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
OKSYDERENDE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
OKSYDERENDE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
GASS UNDER TRYCK FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
GASS UNDER TRYCK FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
GASS UNDER TRYCK FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
ETSENDE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
ETSENDE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
ETSENDE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
GIFTIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
GIFTIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
GIFTIG FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
HELSEFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
HELSEFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
HELSEFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
KRONISK HELSEFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
KRONISK HELSEFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
KRONISK HELSEFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
MILJØFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
1000 etiketter på rull
Dimensjon 2x2 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 450,-
MILJØFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 5x5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 490,-
MILJØFARE FARESYMBOL
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 550,-
Transportsymboler
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 598,-
"DO NOT STACK"
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 598,-
 

Finner du ikke etiketten du ønsker å kjøpe?  Ta gjerne kontakt med oss på telefon: +46 (0)42-442 26 40 eller e-mail: info@farosymbolernorden.se

Vårt mål er å bli Nordens ledende leverandør av både etiketter for farlig gods samt spesialtilpassede varseletiketter som oppfyller gjeldende regelverk.