Søk:
På svenska   

Faresedler 

Farlig gods skal være merket med faresedler i henhold til gjeldende regelverk ADR, RID, IMDG och ICAO. Både pakkene, bærende enheter og kjøretøy må etter loven være tydelig merket og med etiketter. Den som sender farlig gods, er ansvarlig for å merke og sette etiketter på sine pakker, mens transportøren er ansvarlig for å merke lastbærere og kjøretøy. Vi har godkjente etiketter for farlig gods på lager, slik at leveransen blir rask og pålitelig.
 

Godkjente etiketter for merking av farlig gods

Klasse 1 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 1.4 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 1.5 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 2.1 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 2.2 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 2.3 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 3 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Varseletikett UN 1263
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 598,-
UN 1263 PAINT
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x12,5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 650,-
Klasse 4.1 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 4.2 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 4.3 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 5.1 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 5.2 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 6.1 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 6.2 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 7C - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 8 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 9 - Fareseddel
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Klasse 9A Lithiumbatterier
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Begrenset mengd etikett
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
LQ - Y (merking for fly)
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
UN Etikett Neutral
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
kr 498,-
Overpack
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 7,5x10,5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
Orienteringspiler
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 7,5x10,5 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
UN merke
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
kr 498,-
Valgfritt UN Nr. 7x3,5 cm
☑ Tilgjengelig
Tilpasset Etikett
1000 etiketter på rull
Dimensjon 7x3,5 cm. Materiale PE
kr 598,-
Valgfritt UN Nr. 10x10cm
☑ Tilgjengelig
Tilpasset Etikett
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
kr 598,-
Merke for miljøfare
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 498,-
DRY ICE ETIKETT
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 14x14 cm. Materiale Papir
kr 598,-
Cargo Aircraft Only
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 110x124 mm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 598,-
Caution! Lithium Ion Batteries
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 12,5 x 11 cm. Materiale PE
kr 598,-
Lithium Metal Batteries
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 12,5 x 11 cm. Materiale PE
kr 598,-
Lithiumbatteri merking
☑ Tilgjengelig
Tilpasset Etikett
500 etiketter på rull
Dimensjon 12,5 x 11 cm. Materiale PE
kr 890,-
Lithiumbatteri UN 3480
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 12,5 x 11 cm. Materiale PE
kr 598,-
Lithiumbatteri UN 3481
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 12,5 x 11 cm. Materiale PE
kr 598,-
Lithiumbatteri UN 3090
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 12,5 x 11 cm. Materiale PE
kr 598,-
Lithiumbatteri UN 3091
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 12,5 x 11 cm. Materiale PE
kr 598,-
"DO NOT STACK"
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 598,-
Transportsymboler
☑ Tilgjengelig
500 etiketter på rull
Dimensjon 10x10 cm. Materiale PE
UV belagt for ekstra beskyttelse
kr 598,-

Finner du ikke etiketten du ønsker å kjøpe?  Ta gjerne kontakt med oss på telefon: +46 (0)42-442 26 40 eller e-mail: info@farosymbolernorden.se

Vårt mål er å bli Nordens ledende leverandør av både etiketter for farlig gods samt spesialtilpassede varseletiketter som oppfyller gjeldende regelverk.